Cambium Networks pomaže pružateljima Internet usluga koji još nisu radili sa ePMP rješenjima. Pripremili smo pakete ePMP opreme po atraktivnoj cijeni.

Popunite obrazac da bi se registrirali za ovu promociju.

Paket promocije ide do 60% popusta i uključuje slijedeće opcije

Ova promocija vrijedi za pružatelje Internet usluga koji u posljednja 24 mjeseca nisu kupili Cambium Networks rješenja. Promocija je ograničena na jedan paket po kvalificiranom korisniku. Ispunjavanje uvjeta i kvalifikacija za ovu promociju isključiva je prosudba Cambium Networks i može se odbiti iz bilo kojeg razloga. Ova ponuda promocije može se ukinuti u bilo kojem trenutku bez najave. Proizvod se naručuje i isporučuje od odobrenog Cambium Networks distributera.

Nakon popunjavanja ovog obrasca Cambium Networks će vas kontaktirati i informirati o detaljima promocije i kako kupiti promotivni paket i odgovoriti na eventualna pitanja.

*

*Obavezna polja

Contact