Cambium Networks

Wireless That Just Works

Search
×
Submit

Získejte přístupový bod cnPilot zdarma a spravujte ho prostřednictvím softwaru cnMaestro. Pociťte rozdíl!

Společnosti, síťoví operátoři a poskytovatelé datových služeb, potřebují Wi-Fi řešení, které poskytuje vysokou kvalitu služeb a jsou cenově dostupné.

S naším řešením je plánování a konfigurace sítě snadná. Automatizovaná instalace zkracuje čas strávený nasazováním. Monitorování a správa jsou k dispozici prostřednictvím cloudu nebo jako místní server.

Nyní máte šanci zjistit, jak vnitřní přístupové body Wi-Fi cnPilot 802.11ac Enterprise a systém pro správu sítě cnMaestro, zjednodušší vaše podnikání.

Zaregistrujte se zde a získejte svůj bezplatný přístupový bod. Naši partneři vám mohou poskytnout přehled možných řešení a mohou vám pomoci začít.

Stáhněte si produktový list k cnPilot e410

Zjistěte více o cnMaestro

cnPilot e410 vnitřní přístupový bod Wi-Fi

802.11ac Wave 2 Dual Band 2×2

Požádat mohou:

 • Společnosti
 • Školy a univerzity
 • Vnitřní veřejné prostory
 • Nákupní střediska
 • Hotely a rezorty
 • Bytové jednotky
cnPilot e410 indoor Wi-Fi Access Point and cnMaestro give IT professionals afforable, easy-to-use planning, configuration and management

*Zástupce společnosti Cambium Networks vás brzy kontaktuje a poskytne vám další podrobnosti o programu.

Množství je omezené

*Kvalifikace pro AP zdarma:

 • IT specialisté
 • Limitováno jedním AP pro organizaci

*povinná pole

Všeobecné obchodní podmínky

 • Pro účast v programu se zaregistrujte na https://www.cambiumnetworks.com/cnpilot-free-ap/.
 • Zástupce společnosti Cambium Networks, Ltd. Vás brzy kontaktuje a poskytne další podrobnosti a kvalifikaci pro tento program. Množství je omezené.
 • Žadatel o registraci musí být odborníkem v oblasti IT s platnou firemní nebo organizační e-mailovou adresou a musí mít legitimní potřebu pořídit si v následujících 12 měsících síťové zařízení Wi-Fi.
 • Podniková nebo organizační jednotka a držitel licence jsou způsobilí v rámci tohoto programu k získání pouze jednoho přístupového bodu Wi-Fi cnPilot e410.
 • Otevřete si cloudový účet cnMaestro na adrese https://cloud.cambiumnetworks.com/index.html Před odesláním přístupového bodu cnPilot e410. Za cloudový účet se neplatí žádný poplatek, ale bude použit ke konfiguraci a poskytování služeb prostřednictvím Wi-Fi AP cnPilot e410.
 • Podmínky služby cnMaestro
 • S VÝJIMKOU VÝSLOVNĚ UVEDENÉHO V TĚCHTO PODMÍNKÁCH VÝSLOVNĚ ODMÍTÁME VŠECHNA PROHLÁŠENÍ, PODMÍNKY, ZÁVAZKY NEBO ZÁRUKY JAKÉHOKOLI DRUHU (VÝSLOVNÉ, IMPLIKOVANÉ NEBO ZÁKONNÉ), KTERÉ SE VZTAHUJÍ K TOMU VYBAVENÍ A SLUŽBÁM, NEBO ZÁKONNÉ ZÁRUKY KVALITY, VHODNOSTI PRO ZVLÁŠTNÍ POUŽITÍ NEBO ÚČEL, NÁZEV A NEPORUŠOVÁNÍ PRÁV K DUŠEVNÍMU VLASTNICTVÍ.
 • TO ZNAMENÁ, ŽE VÁM NESLIBUJEME, ŽE ZAŘÍZENÍ NEBO SLUŽBA JE BEZ PROBLÉMŮ. Aniž bychom omezovali obecnost výše uvedeného, ​​neposkytujeme žádnou záruku, že toto zařízení a služba splní vaše požadavky, nebo že toto zařízení a služba budou nepřerušované, včasné, zabezpečené nebo bezchybné, že budou odstraněny závady zařízení nebo služby. Neneseme žádnou záruku za výsledky, které mohou být získány použitím tohoto zařízení nebo služby, pokud jde o přesnost nebo spolehlivost jakýchkoli informací získaných prostřednictvím tohoto zařízení. Žádné rady ani informace, ať už ústní nebo písemné, získané od tohoto zařízení nebo služby nebo od nás nebo našich dceřiných společností / jiných přidružených společností nevytvoří žádnou záruku. Nic v těchto Podmínkách neomezuje ani nevylučuje naši odpovědnost za smrt nebo zranění způsobené naší nedbalostí; podvod nebo podvodné zkreslení; porušení podmínek vyplývajících z článku 12 zákona o prodeji zboží z roku 1979 (vlastnické právo a tiché vlastnictví); nebo jakoukoli jinou odpovědnost, kterou nelze omezit nebo vyloučit zákonem.

Contact Get Quote