Komisja Europejska, w ramach programu WiFi4EU i we współpracy z władzami gminnymi, miejskimi i międzygminnymi, zamierza promować bezpłatny dostęp do łączności WiFi dla mieszkańców i przyjezdnych w przestrzeniach publicznych, takich jak parki, place, budynki użyteczności publicznej, biblioteki, muzea i ośrodki zdrowia w całej Europie.

Kto na tym skorzysta?

  • W Europie wszyscy powinni mieć możliwość korzystania z połączeń bezprzewodowych w miejscach publicznych, niezależnie od miejsca zamieszkania i poziomu zarobków.
  • WiFi4EU zapewni mieszkańcom i przyjezdnym dostęp do Internetu wysokiej jakości w głównych ośrodkach życia publicznego w całej Europie, takich jak parki, place, biblioteki, budynki instytucji, muzea, itp.
  • Administracja publiczna i inne instytucje oferujące powszechnie dostępne połączenie internetowe mogą w ten sposób promować swoje usługi cyfrowe, takie jak e-administracja, e-zdrowie i e-turystyka.

Kto może złożyć wniosek?

  • Jednostki samorządu terytorialnego (władze gminne, miejskie i międzygminne):
  • które zamierzają zaoferować połączenie WiFi na obszarach, gdzie nie ma jeszcze tego typu usług publicznych lub prywatnych;
  • które potrzebują dofinansowania na zakup oraz instalację urządzeń i zagwarantują dostęp do bezpłatnego Internetu na podległym obszarze przez dłuższy okres czasu (co najmniej 3 lata);
  • Wspólnoty otrzymają bon, w kolejności składania projektów, pokrywający wszystkie koszty inwestycji.

Jak to działa?

Pierwszy konkurs na prezentację projektów zostanie ogłoszony w oparciu o następujące kryteria:

  • 20 milionów euro dla około 1000 gmin
  • tylko kandydatury on-line (prosta procedura)
  • bony zostaną przyznane beneficjentom poprzez alokację funduszy

APLIKUJ O DOWINANSOWANIE WIFI4EU

Masz pytania? – Skontaktuj się  Ewa Buchajczuk ewa.buchajczuk@cambiumnetworks.com

Contact