5G Fixed

Technologia 5G Fixed zapewnia superszybkie, szerokopasmowe połączenia internetowe, dzięki którym dostawcy usług mogą oferować szybki dostęp do usług internetowych w domach i przedsiębiorstwach.

MU-MIMO

Rozwiązania Cambium w pełni wykorzystują dobrodziejstwo MU-MIMO, mogą obsługiwać równocześnie wiele urządzeń bezprzewodowych, zapewniając wyższą przepustowość i efektywne wykorzystanie pasma.

WI-FI 6

Wi-Fi 6 oparte na standardzie 802.11ax, oferuje znaczące zwiększenie przepustowości, lepszą wydajność w środowiskach o dużych zagęszczeniach urządzeń bezprzewodowych oraz bardziej efektywne zarządzanie pasmem

Milimeter Wave

Technologia wykorzystująca fale milimetrowe umożliwia dostawcom usług i operatorom sieci zestawianie superszybkich, w przypadku Cambium multi-gigabitowych bezprzewodowych połączeń o wysokich przepustowościach.

6 GHz

Widmo 6 GHz jest już zatwierdzone do użytku Wi-Fi, Cambium oferuje wewnętrzne i zewnętrzne punkty dostępowe Wi-Fi gotowe do współpracy z urządzeniami wykorzystującymi pasmo 6 GHz.

Kontakt