WYBIERAJ NAJLEPSZE ROZWIĄZANIA


Bezpieczne i zaufane środowisko ma dziś fundamentalne znaczenie dla funkcjonowania sieci w przedsiębiorstwach. ONE Network firmy Cambium upraszcza procesy bezpieczeństwa zapewniając konwergentne środowisko IT. Integruje na jednej platformie wszystkie elementy sieci; Wi-Fi, przełączniki, zabezpieczenia, definiowaną programowo sieć rozległą (SD-WAN) i zewnętrzną sieć bezprzewodową w jedną strukturę. W ramach tej jednolitej struktury administratorzy zarządzają wieloma elementami sieci za pomocą wspólnej platformy.

SD-WAN

Odporne i inteligentne sieci WAN

BEZPIECZEŃSTWO

Ochrona sieci przed zagrożeniami

USŁUGI SIECIOWE

Podstawowe usługi sieciowe w jednym, zintegrowanym rozwiązaniu

NSE 3000

Network Service Edge (NSE) integruje SD-WAN, zaawansowane zabezpieczenia i usługi sieciowe w jednym rozwiązaniu

Network Service Edge (NSE) dostarcza zaawansowane usługi bezpieczeństwa, sieci i WAN dla małych i średnich przedsiębiorstw. Usługi te są zintegrowane z rozwiązaniem ONE Network firmy Cambium, które umożliwia organizacjom wdrażanie i zarządzanie polityką bezpieczeństwa w całej sieci bezprzewodowej i przewodowej, a wszystko to jest w pełni zarządzane i kontrolowane w ramach jednej struktury.


Ocena podatności sieci LAN


NSE 3000 oferuje ocenę podatności na zagrożenia dla podłączonych urządzeń. Usługa uruchamia okresowe skanowanie w celu wykrycia CVE (Common Vulnerabilities and Exposures) i generuje raporty z zalecanymi środkami zaradczymi.

Bezpieczeństwo IoT


NSE 3000 oferuje widoczność urządzeń IOT poprzez pobieranie odcisków palców i sprawdzanie w często aktualizowanych bazach danych urządzeń. Zapewnia dynamiczną listę urządzeń OT i IOT w sieci.

Planowanie i zarządzanie

Wydajne i intuicyjne narzędzia do planowania i zarządzania w małych i dużych, rozproszonych sieciach. Projekty z darmowymi narzędziami Cambium są łatwe do zaplanowania, wdrożenia i zarządzania.


Dokumentacja

Kontakt